Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Powstanie Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu

SK_NR5

Zdj. 1. Widok ogólny Szpitala Klinicznego Nr-5 w Poznaniu, w którym mieści się Instytut Pediatrii

Dnia 04.07.1969 roku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz.Urz.MZiOS Nr 15/69, poz.46) podjął decyzję o utworzeniu Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu. Dnia 03.02.1972 roku została zakończona budowa Instytutu. Wówczas na łącznej bazie 249 łóżek pod dyrekcją prof. dr.hab. Olecha Szczepskiego rozpoczęły działalność:

  • Klinika Chorób Dzieci – kierownik prof. dr hab. Teodor Rafiński;
  • II Klinika Chorób Dzieci – kierownik prof. dr hab. Olech Szczepski;
  • Klinika Chirurgii Dziecięcej – kierownik prof.dr hab. Mieczysław Wójtowicz;
  • Klinika Otolaryngologii Dzieciecej – kierownik doc. dr Roman Rafiński;
  • Samodzielna Pracownia Endokrynologii – kierownik doc. dr Mieczysław Walczak;
  • Zakład Propedeutyki Pediatrii z Oddziałem Metabolizmu – kierownik prof. dr hab. Maria Goncarzewicz;
  • Zakład Biochemii i Analityki – kierownik prof. dr hab. Lech Działoszyński;
  • Samodzielna Pracownia Radiologii – p.o. kierownika. dr med. Zygmunt Flejsierowicz;
  • Samodzielna Pracownia Dokumentacyjna i Metodyczno –Szkoleniowa – p.o. kierownika dr med. I. Korbas.