Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Podział zespołu i nowi jego członkowie

Dr med. W. Rohde i dr med. M. Wojtalik w 1988 i 1989 roku uzyskali specjalizację z kardiochirurgii. W 1989 roku Jacek Henschke zasilił zespół kardiochirurgiczny i po uzyskaniu specjalizacji z chirurgii dziecięcej, rozpoczął specjalizację z kardiochirurgii. W roku 1989 dr Michał Wojtalik podjął starania o ordynaturę nowopowstałego Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (konkurs wygrał dr Jacek Moll) oraz Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu. W czasie starań o samodzielne stanowisko, dr Wojtalik spotkał doc.dr hab.med. Zbigniewa Religę – kierownika Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu. Doc. Z. Religa pod wpływem kardiologa dziecięcego dr med. Lili Goldstein oraz swojego adiunkta dr med. Mariana Zembali, zaproponował dr. M. Wojtalikowi przejście do Zabrza i objęcie kierownictwa zespołu kardiochirurgii dziecięcej, co nastąpiło 01.10.1990 roku. W klinice tej w 1991 roku dr Wojtalik wprowadził w asyście lek.med. Romana Przybylskiego korekcję anatomiczną przełożenia wielkich pni tętniczych. Metoda ta została wprowadzona jako standardowe postępowanie w TGA w zaprzyjaźnionych ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej w Zabrzu i w Łodzi . Po kilku latach dyskusji i analizy wyników ten sposób leczenia wprowadzono we wszystkich ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej w Polsce.

Image16

Zdj. 1. Dr med. Michał Wojtalik i lek.med. Roman Przybylski w Klinice Kardiochirurgii Ś.A.M w Zabrzu

Pracujący w Zabrzu dr med. Jacek Moll, który zajmował się kardiochirurgią dziecięcą, odszedł w listopadzie 1990 r. by objąć ordynaturę Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej CZMP w Łodzi.
Dr med. Michał Wojtalik w 1996 roku na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, obronił pracę habilitacyjną pt. Ocena kliniczna zastosowania mrożonego homograftu żylnego w zmodyfikowanym zespoleniu systemowo-płucnym Blalock-Taussig u noworodków i niemowląt ze złożonymi siniczymi wadami serca.

Dr Girish Sharma pracował w zespole chirurgicznym PSK-5 w Poznaniu przez trzy lata jako stypendysta rządu polskiego. W 1991 roku, po uzyskaniu etatu PSK-5, został stałym członkiem zespołu kardiochirurgicznego. Uzyskał on w 1999 r specjalizację z kardiochirurgii.