Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Wielka modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki ardiochirurgicznej i bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii Dziecięcej I.P.A.M. w Poznaniu

Zakończona w 1973 roku budowa Instytutu Pediatrii po 11 letnim cyklu budowlanym powodowała, że zarówno oddziały jak w szczególności sale operacyjne nie odpowiadały aktualnym standardom. Prof. W. Zieliński podjął starania o przeprowadzenie modernizacji i remontu sal operacyjnych, oraz utworzenie 10 łóżkowego Oddziału Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej, napotykając na przychylność dyrekcji Instytutu i PSK –5. Nastąpił rzadko spotykany przychylny zbieg okoliczności. Prof. dr hab. Aleksander Bernhard – kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Kilonii, zorganizował pomoc finansową Niemieckiego Czerwonego Krzyża i Bundestagu. Angielska organizacja charytatywna Jabobs Well Polish Appeal w okresie kilku lat zaopatrywała Instytut w aparaturę, sprzęt a także pomoc finansową. Beryl i Peter Beynonowie – przedstawiciele tej organizacji zostali odznaczeni przez Prezydenta Miasta Odznaką Honorowego Obywatela Miasta Poznania.

Image17

Zdj. 1. Natalia Gryczyńska w obecności dr med. Bogdana Szelągowicza wręcza Pani Elżbiecie Smorawińskiej kwiaty dziękując za zorganizowanie koncertu i zbiórki pieniędzy dla dzieci chorych na serce.

W fazę wyposażenia 10-łóżkowego Oddziału Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej włączyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, przeznaczając z zebranych składek największe wsparcie finansowe dla Oddziału Kardiochirurgii. 
Również Pani Elżbieta Smorawińska wraz ze Zbigniewem Górnym włączyła się w akcję zbierania pieniędzy na zakup sprzętu medycznego organizując 02 grudnia 1993 roku koncert w Auli UAM w Poznaniu.
Powstał nowoczesny, klimatyzowany, odpowiadający zachodnim standardom dziesięciołóżkowy oddział, w tym sześć łóżek dla dzieci starszych i cztery otwarte inkubatory dla noworodków i niemowląt, wyposażony w dziesięć respiratorów, oraz dziesięć monitorów, każdy z dwoma elektromanometrami do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego i żylnego. Podobnie cztery klimatyzowane sale operacyjne wyposażono w nowoczesny sprzęt chirurgiczny.