Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Powstanie Katedry Chirurgii Dziecięcej pod kierownictwem prof.dr.hab.med. Andrzeja Jankowskiego

Po śmierci prof. W Zielińskiego w 1995 roku kierownictwo kliniki objął prof. Andrzej Jankowski. Kontynuując działalność podstawowych działów chirurgii dziecięcej, a więc neurochirurgii, chirurgii noworodka, chirurgii onkologicznej, gruczołów dokrewnych, urologii i kardiochirurgii, znalazł oparcie i wręcz modelową współpracę z odpowiednimi klinikami.

Image19

Zdj. 1. Prof. dr hab.med.
Andrzej Jankowski

W 1995 roku na bazie kliniki zostały rozpoczęte kompleksowe badania urodynamiczne w ramach Pracowni Endoskopii i Urodynamiki. Z inicjatywy kierownika Kliniki w 1995 roku powstała Pracownia Izotopowa III klasy. Szczególnym zainteresowaniem prof. A. Jankowskiego cieszyły się zabiegi laparoskopowe i małoinwazyjna chirurgia videoskopowa. Dr med. B. Szelągowicz 01.02.1995 roku został powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko Konsultanta Regionalnego w Kardiologii Dziecięcej. Z końcem 1997 roku przechodząc na emeryturę zrezygnował z tej działalności.

W 1996 roku zespół kardiochirurgiczny uzyskał 3 etaty lekarskie, które obsadzili lekarze medycyny: Maciej Piaszczyński, Przemysław Westerski, Andrzej Wodziński. W tym samym czasie, dzięki przychylności dyrekcji PSK - 5, udało się utworzyć dyżur kardiochirurgiczny. W istotny sposób poprawił on opiekę pooperacyjną nad chorymi po zabiegach na sercu i stworzył możliwość dalszego zwiększania liczby operacji kardiochirurgicznych.

Image20

Zdj. 2. Dr nauk med Wojciech Rodhe

Po krótkiej chorobie 04 maja 1996 roku zmarł dr med. Wojciech Rohde. Przedwczesna śmierć przerwała jego pracę habilitacyjną jak i świetnie zapowiadającą się karierę kardiochirurgiczną. Straciliśmy wspaniałego kolegę.
Z końcem roku 1997 po 25 latach pracy, odszedł na emeryturę dr med. Bogdan Szelągowicz. W okresie 25 lat liczba wykonywanych operacji stale wzrastała, co było spowodowane postępem medycyny, zwiększeniem i lepszym wyszkoleniem zespołu lekarskiego, a także powstaniem ogromnego, nowoczesnego przemysłu produkującego medyczne środki techniczne dla kardiochirurgii.

Wobec braku specjalisty kardiochirurga dziecięcego w ośrodku obsługującym północno-zachodnią Polskę (6,5 miliona mieszkańców), z inicjatywy prof.dr hab. med. Janusza Maciejewskiego - Kierownika II Kliniki Chorób Dzieci IP.AM w Poznaniu oraz ówczesnego JM Rektora AM w Poznaniu – prof.dr hab.med. Janusza Gadzinowskiego – Kierownika Kliniki Neonatologii zwrócono się z propozycją powrotu z Zabrza do Poznania dr.hab.med. Michała Wojtalika.
W czerwcu 1997 Klinikę Chirurgii Dziecięcej wydzielono ze struktur Instytutu Pediatrii, oraz podzielono ją na dwie kliniki: Klinikę Chirurgii Dziecięcej oraz Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej tworzące Katedrę Chirurgii Dziecięcej kierowaną przez prof.dr hab.med. Andrzeja Jankowskiego.
W listopadzie 1997 roku kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu został dr hab. med. Michał Wojtalik, który powrócił w rodzinne strony po 7 latach pracy w Klinice Kardiochirurgii Ś.A.M. w Zabrzu kierowanej przez prof. dr hab. med. Zbigniewa Religę.