Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Nowi pracownicy Kliniki oraz szkolenie zagraniczne

W 1998 roku do zespołu kliniki dołączył lek.med. Rafał Bartkowski obejmując etat asystenta oraz lek.med. Wojciech Mrówczyński – stypendysta doktorancki. Wszyscy członkowie zespołu Kliniki odbyli kolejno szkolenie w Klinikach Kardiochirurgii w Kilonii (prof.Craemer), Getyndze (profesor Harald Dalihau) oraz w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej w St.Augustin (dr Andreas Urban) w Niemczech. Współpraca A.M. w Poznaniu z Uniwersytetem w Kilonii spowodowała, że część asystentów Kliniki szkoliło się tam kilkakrotnie. Współpraca ta była tym łatwiejsza, że patronował jej prof. Alexander Bernhard zapewniając częstokroć niezbędne do tego środki finansowe. Lekarze Jacek Henschke i Maciej Piaszczyński odbyli również półroczne szkolenie w Klinice Kardiochirurgii Colombia University w Nowym Jorku, USA, kierowanej przez Jana Quageboura. Lek. med. M. Piaszczyński pozyskał w roku 2001 stypendium Fundacji Kościuszkowskiej i odbył roczny staż w Klinice Kardiochirurgii Harvard University w Bostonie kierowanej przez Richarda Jonasa.
Od chwili powstania Kliniki tradycją stały się wspólne wyjazdy szkoleniowe na doroczne konferencje naukowe EACTS, finansowane przez Stowarzyszenie Nasze Serce. Po wspólnym wyjeździe do Kopenhagi w następnych latach zorganizowano wyjazdy do Brukseli, Frankfurtu, Glasgow, Lizbony i Monaco. Wyjazdy te pomagały w nawiązaniu i rozwijaniu kontaktów naukowych i zawodowych, pobudzały do nauki języków obcych, oraz były okazją do przemyśleń nt. bieżących problemów klinicznych w świetle tematyki zjazdowej.
Na zjeździe w Brukseli doszło do spotkania z firmą VENPRO, dzięki któremu nawiązano długoterminową współpracę naukową w ramach wieloośrodkowego programu badawczego nad (wołowym) ksenogennym konduitem zastawkowym, później nazwanym Contegra.