Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Współpraca z organizacjami charytatywnymi i jej efekty

Nasze Serce

Zdj. 1. Logo Stowarzyszenia
Nasze Serce

Na przełomie 1997 i 98 roku zostaje założone Stowarzyszenie Nasze Serce. Inicjatorem był dr hab.med. Michał Wojtalik, który skupił dookoła tej idei grono swoich krewnych i przyjaciół. Celami Stowarzyszenia jest:

  • wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego pracowników kardiochirurgii dziecięcej w tym również szkolenie specjalistów z zagranicy w Polsce;
  • starania o nowoczesne wyposażenie medyczne oddziałów kardiochirurgii dziecięcej;
  • rozbudowa bazy materialnej kardiochirurgii dziecięcej.

Pierwszym celem Stowarzyszenia NS był zakup urządzenia do dozowania tlenku azotu. Cel ten zrealizowano jesienią 1998 roku w znacznej mierze dzięki pomocy finansowej PZU-Życie oraz Firmy ZATECH. W dalszej kolejności zakupiono lupy operacyjne dla 5 członków zespołu Kliniki finansowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i RD-Bud. Dzięki serii koncertów zorganizowanych przez Pania Elżbietę Smorawińską oraz dofinansowaniu przez Bank WBK oraz Energetykę Poznańską uzyskano środki ( 130 tys.PLN) na zakup nowoczesnego aparatu – Cato - do znieczulania noworodków i niemowląt firmy Draeger. Dofinansowano również kwotą 140 tys. PLN zakup nowoczesnego echokardiografu na oddział pooperacyjny kardiochirurgii.

Image24

Zdj. 2. Zdjęcie zrobione po spotkaniu Rady Fundacji Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii (od lewej: Dr Bogdan Szelągowicz, Tadeusz Wielgosz-dyrektor Fundacji, Witold Młyńczak, prof. Andrzej Obrębowski, Jan Kulczyk z ojcem Henrykiem, Czesław Formankiewicz, Alojzy Bryl i Michał Wojtalik)

Działająca od szeregu lat przy Akademii Medycznej w Poznaniu Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii, zwróciła się z propozycją pomocy w uzyskaniu środków finansowych od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na modernizację oddziału pooperacyjnego Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej. Dzięki uporowi członków zarządu: Alojzego Bryla oraz Witolda Młyńczaka uzyskano pieniądze, za które zakupiono cztery monitory pooperacyjne wysokiej klasy i zmodernizowano dwa następne.

Jednocześnie z państwowego funduszu Programu Ochrony Serca zakupiono nowy monitor na blok operacyjny, oraz z pieniędzy zebranych przez Stowarzyszenie Nasze Serce, nowoczesny aparat do znieczulania. Zakupy te w połączeniu ze sprzętem otrzymanym z Fundacji WOŚP doprowadziły wyposażenie kliniki do światowego poziomu.
Problemem pozostawało nadal zakwaterowanie rodziców przyjeżdzających często z bardzo odległych rejonów Polski. W związku z tym Stowarzyszenie Nasze Serce postanowiło zbudować Hotel dla Matki z Dzieckiem. W tym czasie Stowarzyszenie Pomocy dzieciom z Chorobami Nowotworowymi oraz Fundacja Porozumienie bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej planowały budowę oddziału dziennego pobytu dla dzieci leczonych z powodu choroby rozrostowej.

Image25

Zdj. 3. Widok ogólny Hotelu dla Matki z Dzieckiem w SPSK-5 w Poznaniu

Image26

Zdj. 4. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, prof. Urszula Radwańska i doc. Michał Wojtalik na uroczystości otwarcia pawilonu

Doszło do porozumienia i wspólnie wybudowano pawilon na terenie SPSK-5 w którym znajduje się pięć pokoi dwuosobowych dla rodziców dzieci leczonych z powodu chorób serca. Koszt tej inwestycji wynoszący ponad 300 tys. PLN został w znacznej mierze pokryty przez pięciu głównych fundatorów: Elzbietę Smorawińską, Green Hotel, Energerykę Poznańską S.A., Bank PKO BP S.A. oraz Firmę RD Bud. Pokoje w Hotelu dla Matki z Dzieckiem otrzymały nazwy fundatorów : Koncertowy, Green-Hotel, Energetyczny, Bankowy oraz Francuski.
W roku 2002, z inicjatywy Szczęsnego Macieja Wielgosza, powstał Klub Rotary Poznań Starówka. Głównym celem ruchu rotariańskiego jest działalność charytatywna. Jednym z jego celów stał się zakup aparatu do szybkich analiz krwi dla oddziału pooperacyjnego Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej K.Ch.Dz. w Poznaniu.
Okazją do zebrania koniecznych na to środków stał się koncert dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Krzysztofa Pendereckiego organizowany w Auli UAM przez Elżbietę Smorawińską i w/w Klub Rotary.