Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Modernizacja Pracowni Hemodynamicznej Zakładu Radiologii Pediatrycznej Instytutu Radiologii A.M. w Poznaniua

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi kardiologii jest kardiologia interwencyjna. Nie można sobie wyobrazić także nowoczesnej kardiochirurgii dziecięcej bez wysokiej jakości badań inwazyjnych. Tymczasem, w 1997 roku, Pracownia Hemodynamiczna Zakładu Radiologii Pediatrycznej SPSK-5 w Poznaniu dysponowała aparatem firmy Simens, który poza znacznym wyeksploatowaniem był urządzeniem muzealnym. Wobec grożącego ostatecznego unieruchomienia pracowni i konieczności wprowadzenia nowoczesnych technik kardiologii interwencyjnej, Stowarzyszenie Nasze Serce podjęło starania o nowy angiokardiograf. Dzięki życzliwości prof. Zygmunta Sadowskiego – konsultanta krajowego ds. kardiologii, oraz poparciu Senatora RP. Jerzego Smorawińskiego i Posła na Sejm RP Leszka F. Dziamskiego zakupiono w roku 1999 ze środków budżetowych za kwotę około jednego miliona PLN, nowy aparat firmy OEC.
Dzięki dobrej bazie sprzętowej możliwe było rozwijanie kardiologii interwencyjnej – zamykanie coilem nieprawidłowych połączeń naczyniowych. Wprowadzono również balonoplastykę zwężeń naczyniowych, w tym krytycznych zwężeń zastawki aortalnej, płucnej oraz zwężenia cieśni aorty u noworodków.

Image28

Zdj. 1. Dnia 06.12.2000r. Pierwsze w Poznaniu założenie zapinek Amplatzera przez dr med. Małgorzatę Pawelec-Wojtalik w asyście prof. Jozefa Masury

We współpracy z prof. Jozefem Masurą z Bratysławy zaproszonym przez dr med. Małgorzatę Pawelec-Wojtalik, oraz dzięki Zatyczkom Amplatzera zakupionym solidarnie przesz Stowarzyszenie N-S, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek, oraz Dyrekcję SPSK-5 w Poznaniu, wprowadzono jesienią 2000 roku nieoperacyjne metody zamykania ASD i PDA.