Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Wyjazdy szkoleniowe oraz współpraca zagraniczna

W latach 1997 - 2000 dofinansowano serię wyjazdów szkoleniowych na zjazdy międzynarodowe, a także wyjazdy szkoleniowe pracowników Kliniki na staże w USA i Niemczech. Wspierano również badania naukowe, których celem była rozprawa doktorska lek.med. Macieja Piaszczyńskiego, oraz lek.med. Rafała Bartkowskiego. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Nasze Serce oraz Komisji Europy Wschodniej EACTS (Prof. Hans G. Borst), gośćmi Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej K.CH.Dz. A.M. w Poznaniu byli lekarze z Zaporoża (Ukraina) i Mińska (Białoruś). Celem ich wizyty było szkolenie w leczeniu wad serca u noworodków i niemowląt. Nawiązano również współpracę z kardiochirurgią we Lwowie, której zespół włączono do grupy biorącej udział w dorocznym zjeździe EACTS w Monaco w 2002 roku.