Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Osiągnięcia naukowe

Image29

Zdj. 1. Uczestnicy Konferencji Naukowej Sekcji Kardiochirurgii Dziecięcej P.T.Ch.Dz. - Przełożenie Wielkich Pni Tętniczych, Komorniki – Green Hotel,  maj 1998 r.

W maju 1998 r. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej K.Ch.Dz. A.M. w Poznaniu zorganizowała sesję naukową Sekcji Kardiochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych nt. Przełożenia Wielkich Pni Tętniczych. Obrady odbywały się w Green Hotelu w Komornikach koło Poznania. Obradom patronowała Pani prof. dr hab.med. Irena Smólska.

W roku 1998 dr hab.med. Michał Wojtalik nawiązał współpracę z firmą VenPro. Dzieki temu Klinika wzięła udział w międzynarodowym wieloośrodkowym programie badawczym nad zastosowaniem ksenogennego konduitu zastawkowego w rekonstrukcji drogi wypływu prawej komory.
W ciągu niemal sześciu lat działalności kliniki, prace doktorskie ukończyło pięciu asystentów:

  • Dr med. Rafał Bartkowski na podstwaie rozprawy pt. Ocena zmian w stężeniu hormonów tarczycy u dzieci poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu w krążeniu pozaustrojowym.
  • Dr med. Jacek Henschke na odpstawie rozprawy pt. Ocena występowania zmian morfologicznych w mięśniu sercowym w zależności, od niektórych przedoperacyjnych parametrów hemodynamicznych u dzieci z tetralogią Fallota.
  • Dr med. Maciej Piaszczyński na podstawie rozprawy pt. Wpływ ultrafiltracji na błonie polisulfonowej na zmiany w stężeniu jonów Fe, Mg, Zn i Cu w surowicy krwi u dzieci po operacjach wrodzonych wad serca w krążeniu pozaustrojowym.
  • Dr med. Wojciech Mrówczyński na podstawie rozprawy pt. Ocena odpowiedzi immunologicznej na wszczep ksenogeniczny stosowany w korekcji wrodzonych wad serca.
  • Dr med. Girish Sharma na podstawie rozprawy pt. Wyniki wszczepienia protezy mechanicznej zastawki aortalnej u dzieci z lub bez poszerzenia drogi odpływu komory lewej.
  • Dr Andrzej Wodziński na podstawie rozprawy pt. Wyniki rekonstrukcji drogi wypływu prawej komory z użyciem ksenograftu Contegra
  • Dr Przemysława Westerskiego na podstawie rozprawy pt. Wyniki leczenia nadciśnienia płucnego w przebiegu pooperacyjnym po korekcji wad wrodzonych serca.

Na podstawie dorobku naukowego i organizacyjnego, decyzją Prezydenta R.P. Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 22.08.2002r., dr hab.med. Michał Wojtalik otrzymał tytuł profesora, a następnie ( 01.02.2003) etat profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.