Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Początek operacji na otwartym sercu

Pierwszą operację na otwartym sercu zaplanowano na 13. 04. 1973 roku. Ponieważ żaden z asystentów kliniki nie widział dotychczas tego typu operacji, w przeddzień operacji dr Bogdan Szelągowicz zabrał asystentów dr Krzysztofa Strzyżewskiego i Marka Orkiszewskiego do kliniki prof. dr hab. Jana Molla do Łodzi, gdzie mieli okazję zobaczyć dwie operacje na otwartym sercu.
Następnego dnia wykonano pierwszą w klinice operację na otwartym sercu zamykając duży ubytek międzyprzedsionkowy typu ostium secundum u 14-letniej dziewczynki. Zarówno operacja jak i przebieg pooperacyjny były niepowikłane. W pierwszym roku działalności kardiochirurgicznej wykonano 18 operacji bez krążenia pozaustrojowego, oraz 13 operacji na otwartym sercu, w tym 4 operacje korekcji całkowitej zespołu czworaczego Fallota.
W maju 1973 wraz z zespołem inżynierów z zakładów Ponar Wiepofama w Poznaniu: L. Szymańskim, A. Tronowskim i J. Gruszkiewiczem, otrzymaliśmy zespołową nagrodę Naczelnej Organizacji Technicznej – NOT, za opracowanie konstrukcji i wykonanie aparatu płuco-serce.