Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Operacje wad złożonych serca

Image8

Zdj. 1. Dziecko po operacji Mustarda

W 1974 roku rozpoczęto wykonywać operacje częściowych i całkowitych kanałów przedsionkowo-komorowych, oraz ubytków międzykomorowych z dostępu przez prawy przedsionek bez konieczności nacinania prawej komory. Ilość wykonywanych rocznie operacji wzrastała bardzo powoli. Głównie było to spowodowane brakiem niezbędnej aparatury.

W całym Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu posiadaliśmy w tym okresie tylko jeden respirator. Jeśli był zajęty, to planowana operacja w krążeniu pozaustrojowym nie mogła się odbyć.
W 1974 roku dr med. B. Szelągowicz otrzymał nagrodę Województwa Poznańskiego I Miasta Poznania za osiągnięcia w kardiochirurgii dziecięcej.
W 1976 roku został otwarty zakład Anestezji Pediatrycznej kierowany przez panią doc. dr hab.med. Kazimierę Brodzińską i wtedy zaopatrzenie w respiratory uległo poprawie. Do wzrostu ilości wykonywanych rocznie operacji przyczyniło się również w znacznym stopniu powstanie Działu Dystrybucji Leczniczych Środków Technicznych w Instytucie Kardiologii w Warszawie, który zapewniał dostawę jednorazowych oxygenatorów, sztucznych zastawek i stymulatorów, oraz protez i łatek dakronowych. Było to ogromnym ułatwieniem dla zespołów kardiochiurgicznych.
W miarę poprawy zaopatrzenia i postępu medycyny, wprowadzono nowe metody leczenia kardiochirurgicznego. 9 kwietnia 1975 roku wykonano pierwszą operację Mustarda u niemowlęcia z całkowitym przełożeniem wielkich naczyń .
W klinice wykonano tylko 2 operacje Mustarda, u następnych pacjentów wykonywano operacje Senninga, a w 1988 r., po powrocie dr Michała Wojtalika z Holandii zmodyfikowano tę operację wyłaniając uszko lewego przedsionka i wytwarzając w ten sposób tunel wokół żył płucnych. Modyfikacja ta wyeliminowała całkowicie stosowanie obcych materiałów. Cała rekonstrukcja op. Senninga była więc wykonywana za pomocą uszypułowanych płatków własnych tkanek chorego, co zapewniało ich równomierny wzrost.
Dnia 25.06.1975 r., wykonano z powodzeniem pierwszą w kraju operacje Fontana, u chorego z zarośnięciem zastawki trójdzielnej. Chory ten miał uprzednio wykonane prawostronne zespolenie Blalocka przez prof. dr hab.med. Jana Molla .  Operacja polegała na zamknięciu ubytku międzyprzedsionkowego, oraz połączeniu prawego przedsionka z odciętym pniem tętnicy płucnej za pomocą homograftu aortalnego z zastawką.