Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Minęło 10 lat i wykonano 500 operacji w krążeniu pozaustrojowym

Image14

Zdj. 1. Spotkanie koleżeńskie z okazji wykonania 500 operacji w krążeniu pozaustrojowym - 08.12.2983 r.

W roku 1983 upłynął pierwszy dziesięcioletni okres istnienia zespołu kardiochirurgii dziecięcej w Klinice Chirurgii Dziecięcej I.P.A.M. w Poznaniu. W grudniu tego roku wykonano pięćsetną operację w krążeniu pozaustrojowym, którą uczczono wspólnym podwieczorkiem. W tym okresie zabiegi kardiochirurgiczne wykonywano dwa razy w tygodniu, stopniowo dążąc do dwóch zabiegów dziennie.

Wprowadzono również przezskórną kaniulację żył centralnych i tętnicy promieniowej lub udowej, co znacznie uprościło i skróciło czas przygotowania chorego do operacji. Było to możliwe między innymi dzięki sprzętowi jednorazowemu ofiarowanemu przez organizacje zagraniczne, w tym Niemiecki Biały Krzyż Wolfganga Strunza.
W 1984 r. lek. med. Wojciech Rohde obronił prace doktorską pt. Ocena odległych wyników leczenia koarktacji aorty u dzieci, której promotorem był prof.dr.hab.med. Aleksy Poniżyński. Lek.med. Michał Wojtalik w 1985 r uzyskał stopień doktora po obronie pracy – Odległe wyniki całkowitej korekcji zespołu czworaczego Fallota u dzieci, której promotorem był prof.W.Zieliński.