Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Dalszy rozwój nowoczesnej kardiochirurgii dziecięcej w połączeniu z echokardiografią

Image15

Zdj. 1. Zespół Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Wilhelminy w Utrechcie

W 1986 roku Instytut Pediatrii otrzymał nowoczesna aparaturę do echokardiografii, co zrewolucjonizowało, uprościło i przyspieszyło proces diagnozowania wad serca u dzieci, przez wyszkolony zespół kardiologów: dr Aldona Siwińską i dr Hanna Górzną-Kamińską. Dnia 08.07.1988 r wykonano pierwszą w Polsce operację aorto-ventriculo-plastyki sposobem Konno. Operacja ta pozwala w ciasnym zwężeniu aortalnym powiększyć średnicę pierścienia aortalnego o 100%. Jest także idealnym rozwiązaniem przy współistniejącym zwężeniu pod i nad zastawkowym.

Operacja ta stała się rutynowym zabiegiem w ciężkich zwężeniach aortalnych z tzw. małym pierścieniem zastawkowym.
W 1988 i 1989 roku dr med. M. Wojtalik i dr med. W. Rohde odbyli 6-miesięczne szkolenia w Oddziale Kardiochirurgicznym Szpitala Wilhelminy w Utrechcie, kierowanym przez dr. Hitchcook,a ucznia Chrystiana Barnarda. Pobyt szkoleniowy oraz wykonywane tam w owym czasie operacje polskich dzieci chorych na serce były finansowane przez holenderską Fundację Terre de Nome. Doktorzy zapoznali się tam z najnowszymi osiągnięciami kardiochirurgii dziecięcej, a w szczególności z operacjami u noworodków w tym z wczesną korekcją złożonych wad, takich jak anatomiczna korekcja przełożenia wielkich pni tętniczych, wspólnego pnia tętniczego, oraz całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych.