Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10-09-2008

Operacja Blalocka-Taussig
B-T shunt

Blalocka-Taussig shunt jest paliatywną operacją wykonywaną w przypadku, niektórych wad serca, w szczególności w tetralogii Fallota. Polega na połączeniu tętnicy podobojczykowej z tętnicą płucną, co pozwala częściowo skompensować znaczną stenozę płucną.