Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10-09-2008

Operacja Hemi-Fontana
Hemi-Fontan

Dwukierunkowe zespolenie sposobem Glenna (lub Hemi-Fontana) jest częścią procedury Fontan rozpoczynającą podział płucnego i systemowego obiegu krwi.
Operacja ta polega na odcięciu żyły głównej górnej od prawego przedsionka i podłączeniu jej bezpośrednio do prawej gałęzi tętnicy płucnej. Jednocześnie zostaje zlikwidowane zespolenie Blalock-Taussig.
II Etap rekonstrukcji ma na celu odciążenie prawej komory serca – wykonującej pracę za dwie, oraz poprawę płucnego obiegu krwi.

W wyniku operacji, płucny obieg krwi zostaje całkowicie zmieniony. Krew powracająca z górnej części ciała zostaje skierowana zamiast do serca, bezpośrednio do płuc. Niestety krew ta pozbawiona zostaje motoru jakim jest serce i płynie jedynie dzięki różnicy ciśnień w żyle głównej górnej i płucach (tzw. gradient). Bez właściwej różnicy ciśnień, krew nie dopłynie do płuc – operacja nie powiedzie się, a cały system nie będzie działać. Dlatego przed operacją wykonuje się serię badań, które pozwalają zmniejszyć ryzyko przeprowadzenia jej w niewłaściwym momencie.