Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
15
-12-2015

Budowa serca

1.Jak zbudowane jest serce ?

Serce jest pompą wprawiającą krew w ruch i umożliwiającą transport tlenu i substancji odżywczych do wszystkich narządów oraz usuwanie z nich produktów szkodliwych. Serce składa się z dwóch przedsionków oraz dwóch komór, oddzielonych od siebie szczelnymi przegrodami.
 

serce-schemat-2

2.Jak działa serce?

Krew z niską zawartością tlenu z żył głównych wpływa do prawego przedsionka, a dalej poprzez zastawkę trójdzielną do prawej komory. Następnie przez zastawkę pnia płucnego krew dostaje się do tętnicy płucnej.
Część prawej komory, zastawka pnia płucnego wraz z tętnicą płucną stanowią drogę wypływu z prawej komory. Prawidłowa budowa wymienionych struktur zapewnia właściwy dopływ krwi do płuc – a tym samym umożliwia natlenianie krwi w płucach.
 

rvot

Bogata w tlen krew z płuc, poprzez żyły płucne, dostaje się do lewego przedsionka, skąd przepływając przez zastawkę dwudzielną (mitralną) wpada do lewej komory. Krew z lewej komory wtłaczana jest do tętnicy głównej - aorty poprzez zastawkę aortalną.
Część lewej komory, zastawka aortalna oraz aorta tworzą drogę wypływu z lewej komor. Prawidłowa budowa tych struktur umożliwia dostarczanie krwi zawierającej tlen do każdej części ludzkiego ciała.
 

lvot

Serce jest zaopatrywane w krew przez naczynia wieńcowe odchodzące w początkowej części aorty. Ich prawidłowe działanie i budowa jest nieodzowna dla sprawnej pracy serca.

Podsumowując:

- prawa komora pompuje krew do płuc – natlenianie krwi
- lewa komora pompuje krew do pozostałych narządów – dowóz tlenu
- zastawki serca to zawory, wymuszające ruch krwi w jednym kierunku
 

[Home] [O Klinice] [Historia] [Dla Rodziców] [Lokalizacja Kliniki] [Hotel] [Budowa serca] [Wady serca] [Następstwa wad] [Operacja wady serca] [Do pobrania] [Nasze Serce] [Prace Naukowe] [Dla Studentów] [Linki]