Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-12-2015

Historia Kliniki

Gdy w 1969 roku podjąłem pierwszą pracę dostałem karton dziurawych, gumowych rękawiczek chirurgicznych, które naprawiałem przy pomocy “butaprenu” i łatek. Wówczas wydawało mi się, że zawsze będziemy łatać “dziury”.

1. Powstanie Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu

2. Powstanie zespołu kardiochirurgii dziecięcej

3. Początek operacji na otwartym sercu

4. Operacje wad złożonych serca

5. Utworzenie banku tkanek

6. Okres krystalizacji zespołu kardiochirurgii dziecięcej oraz jego  bazy materialnej

7. Objęcie kierownictwa Kliniki przez prof.dr hab.med.Wacława Zielińskiego oraz powstanie nowoczesnego pełno-profilowego Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej

8. Minęło 10 lat i wykonano 500 operacji w krążeniu pozaustrojowym

9. Dalszy rozwój nowoczesnej kardiochirurgii dziecięcej w połączeniu z echokardiografią

10. Podział zespołu i nowi jego członkowie

11. Wielka modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej i bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii Dziecięcej

12. Powstanie Katedry Chirurgii Dziecięcej pod kierownictwem prof.dr.hab.med. Andrzeja Jankowskiego

13. Rozwój Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej K.Ch.Dz. A.M. w Poznaniu

14. Wprowadzenie na szeroką skalę kardiochirurgii noworodków i niemowląt

15. Nowi pracownicy Kliniki oraz szkolenie zagraniczne

16. Współpraca z organizacjami charytatywnymi i jej efekty

17. Modernizacja Pracowni Hemodynamicznej Zakładu Radiologii Pediatrycznej Instytutu Radiologii A.M. w Poznaniu

18. Wyjazdy szkoleniowe oraz współpraca zagraniczna

19. Osiągnięcia naukowe

[Home] [O Klinice] [Historia] [Dla Rodziców] [Nasze Serce] [Prace Naukowe] [Dla Studentów] [Linki]