Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
15
-12-2015

Następstwa wad

Istnienie nieprawidłowości w budowie komór serca, przedsionków, przegród między nimi się znajdujących, wielkich naczyń wchodzących do (żyły główne, żyły płucne) lub wychodzących z serca (tętnica płucna, aorta) oraz zastawek prowadzą do powstania poważnych zaburzeń krążenia krwi, co z kolei prowadzi do następstw wad serca, przedstawionych poniżej.

Jakie są następstwa wady serca u dziecka?

Serce jest centralnym narządem układu krążenia - wpływa bezpośrednio na pracę innych organów – m.in. poprzez ilość dostarczanej krwi zawierającej tlen. Jakiekolwiek nieprawidłowości w budowie wewnętrznej serca lub wady naczyń z nim z związanych mogą rzutować na pozostałe narządy człowieka, co szczególnie uwidacznia się u dziecka.

Najczęstszymi następstwami wad serca u dzieci są:

a) niewydolność krążenia

b) sinica

c) nadciśnienie płucne

d)przbudowa mięśnia sercowego

e)infekcyjne zapalenie wsierdzia

Następstwa wrodzonych wad występują z reguły jako kombinacja przedstawionych powyżej możliwości, co znacząco pogarsza stan zdrowia pacjenta w okresie dziecięcym i/lub w okresie dojrzałości.

W wypadku niektórych wad serca brak leczenia operacyjnego oznacza brak możliwości przeżycia!

[Home] [O Klinice] [Historia] [Dla Rodziców] [Lokalizacja Kliniki] [Hotel] [Budowa serca] [Wady serca] [Następstwa wad] [Operacja wady serca] [Do pobrania] [Nasze Serce] [Prace Naukowe] [Dla Studentów] [Linki]