Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
15
-12-2015

PDA

PDA – przetrwały przewód tętniczy Botalla (Patent Ductus Arteriosus)

pda

Przewód Botalla jest naczyniem łączącym tętnicę płucną płodu z aortą. Dzięki temu krew przedostaje się bezpośrednio do aorty z tętnicy płucnej, omijając płuca, które w tym czasie jeszcze nie funkcjonują. Z reguły, w ciągu pierwszych dni życia ulega on samoistnemu zamknięciu. Jeżeli tak się nie stanie, może to prowadzić do bardzo poważnych zaburzeń w krążeniu krwi. U wcześniaków o masie poniżej 2000g jest jedną z przyczyn problemów z oddychaniem i niewydolnością krążenia, co niekiedy wymusza wykonanie operacji już w pierwszych dniach życia. U części pacjentów objawy mogą wystąpić po kilku tygodniach lub miesiącach życia. Dziecko może szybko męczyć się, mało rosnąć i nie przybywać na wadze, szybko oddychać i często chorować na zapalenia oskrzeli i płuc. Jeżeli przewód jest wąski, dziecko może się normalnie rozwijać i wada bywa stwierdzana przypadkowo.

PDA jest wadą leczoną operacyjnie w czasie, której kardiochirurg przecina lub zawiązuje przewód, nie ma przy tym potrzeby otwierania serca. Jeśli nie ma żadnej towarzyszącej wady, takie postępowanie powoduje powrót krążenia do stanu prawidłowego.
U części dzieci istnieje możliwość nieoperacyjnego zamykania przewodu Botalla specjalnym korkiem (sprężynką wewnątrznaczyniową lub coilem). Wprowadza się go do światła przewodu tętniczego przy pomocy specjalnego cewnika w trakcie cewnikowania serca i umieszcza tak, aby szczelnie zatkał jego światło. Metoda ta jest bardzo dobra i korzystna dla dziecka, ale niestety nie u wszystkich pacjentów można ją stosować. Zależy to od wielkości dziecka oraz długości i szerokości przewodu tętniczego.

[Home] [O Klinice] [Historia] [Dla Rodziców] [Lokalizacja Kliniki] [Hotel] [Budowa serca] [Wady serca] [Następstwa wad] [Operacja wady serca] [Do pobrania] [Nasze Serce] [Prace Naukowe] [Dla Studentów] [Linki]