Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
15
-12-2015

VSD

VSD – ubytek międzykomorowy (Ventricular Septal Defect)

vsd

Ciśnienie krwi w lewej komorze serca jest kilkakrotnie wyższe niż w prawej. Dlatego w czasie skurczu serca krew z lewej komory częściowo przedostawać się będzie do komory prawej poprzez nieprawidłowy otwór w dzielącej je przegrodzie, a częściowo będzie normalnie wyrzucana do aorty.
Wskutek tego w prawej komorze będzie większa ilość krwi, która następnie zostanie wyrzucona do płuc, skąd powróci do lewej komory i znów część z niej z powrotem przedostanie się do prawej komory poprzez ubytek. W ten sposób płuca przeciążone są bardzo dużą ilością przepływającej przez nie krwi, rośnie w nich ciśnienie, serce powiększa się, ulega przeciążeniu i pojawia się niewydolność krążenia.

Jeśli VSD jest duży, objawy mogą pojawić się już w pierwszym tygodniu życia, lecz zazwyczaj następuje to pod koniec pierwszego miesiąca. Dziecko może mieć objawy nawracającego zapalenia płuc. Zazwyczaj bardzo słabo przybywa na wadze, mało zjada, męczy się przy karmieniu. Większość wymaga leczenia w szpitalu.

m-vsd

Przy VSD w naczyniach płucnych pojawia się wysokie ciśnienie, które może doprowadzić do poważnych zniszczeń w ścianach naczyń płucnych. Dzieci z taką postacią ubytku muszą być operowane bardzo wcześnie, już w pierwszym półroczu, w lżejszych przypadkach w pierwszym roku życia. Mniejsze ubytki powodują łagodniejsze objawy, a niektóre powodują tak niewielkie zaburzenia w przepływie krwi, że wcale nie muszą być operowane. W wielu wypadkach u małych dzieci otwór może zamknąć się sam, w taki sposób jak zarastają się rany.

Zabieg polegający na zamknięciu VSD wymaga użycia krążenia pozaustrojowego (sztucznego płuco-serca), które zastępuje pracę płuc i serca w czasie operacji i pompuje do ciała utlenowaną krew. Zazwyczaj ubytek w przegrodzie jest tak duży, że celem całkowitego zamknięcia naszywa się na niego łatkę. Łatka ta staje się później stałą częścią serca, tak jak reszta tkanek organicznych. Niektóre małe ubytki mogą być po prostu zaszyte.
Jeśli niemowlę jest w bardzo ciężkim stanie lub ma inne współistniejące wady, wykonuje się czasami zabieg łagodzący, celem zniesienia niewydolności serca i nadciśnienia. Jest to tzw banding (przewężenie) tętnicy płucnej i polega na zwężeniu światła tętnicy aby ograniczyć przez nią przepływ do płuc. Pozwala to dziecku na rozwój do czasu, kiedy możliwa będzie całkowita korekcja wady. Pełna chirurgiczna korekcja ubytku międzykomorowego powoduje powrót krążenia do prawidłowego stanu i pacjent ma szanse na normalne życie

[Home] [O Klinice] [Historia] [Dla Rodziców] [Lokalizacja Kliniki] [Hotel] [Budowa serca] [Wady serca] [Następstwa wad] [Operacja wady serca] [Do pobrania] [Nasze Serce] [Prace Naukowe] [Dla Studentów] [Linki]