Stowarzyszenie Nasze Serce finansuje szkolenia specjalistyczne personelu medycznego

Zakup nowego echokardiografu na salę operacyjną Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej UM w Poznaniu.

List Prezesa Stowarzyszenia Nasze Serce