Wynik zbiórki 1% podatku 2014 – dziękujemy!

Szanowni Państwo,   Zakończył się okres przesyłania odpisu podatkowego za rok 2014. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wskazali Stowarzyszenie Nasze Serce w swoich rozliczeniach rocznych PIT i przekazali nam część swojego podatku na łączną kwotę 83632,15 złotych. Pieniądze te dotarły do nas w bardzo ważnym momencie. Rozpoczęła się oczekiwana od wielu lat budowa nowego oddziału kardiochirurgii … Kontunuuj