Kardiochirurgia dziecięca jest młodą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w celu ratowania życia małego dziecka. Niejednokrotnie nieznane są jeszcze wyniki odległe leczenia, niektórych złożonych wad serca oraz zastosowania innowacyjnych metod leczniczych.

Rodzice i opiekunowie dzieci dotkniętych wrodzonymi wadami serca muszą zmagać się z ogromnym stresem związanym z rozpoznaniem choroby, sposobem jej leczenia (operacja) oraz rokowaniem na przyszłość. Stres ten wynika z wielu czynników, jednym z ważniejszych wydaje się być brak odpowiedniej wiedzy przekazanej w zrozumiały sposób. Skutkuje to brakiem świadomego zaangażowania rodzica w proces leczniczy.

Na przedstawianych stronach chcemy przybliżyć rodzicom problemy związane z leczeniem operacyjnym wrodzonych wad serca u dzieci. Wiemy, że rola rodzica w leczeniu dziecka jest wyjątkowa! Nie ogranicza się tylko do czynnego wsparcia dziecka w czasie pobytu w szpitalu, w niektórych przypadkach aktywna i świadoma opieka wymagana jest przez dalszy okres życia dziecka.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że zawarte poniżej informacje nie zastępują wyczerpującej rozmowy z lekarzem.

 

BUDOWA i PRACA SERCA

 1. Jak zbudowane jest serce?
 2. Jak działa serce?

WADY SERCA

 1. Przeciekowe wady serca.
 2. Siniczne wady serca.
 3. Wady serca utrudniające przepływ krwi.
 4. Serce jednokomorowe.

NASTĘPSTWA WAD SERCA

 1. Niewydolność krążenia.
 2. Sinica.
 3. Nadciśnienie płucne.
 4. Przebudowa mięśnia serca.
 5. Infekcyjne zapalenie wsierdzia.

OPERACJA WADY SERCA

EUROPEJSKA KARTA PRAW DZIECKA W SZPITALU