1. Jak zbudowane jest serce?

Serce jest pompą wprawiającą krew w ruch i umożliwiającą transport tlenu i substancji odżywczych do wszystkich narządów oraz usuwanie z nich produktów szkodliwych. Serce składa się z dwóch przedsionków oraz dwóch komór, oddzielonych od siebie szczelnymi przegrodami.

Budowa serca
Budowa serca

2. Jak działa serce?

Krew z niską zawartością tlenu z żył głównych wpływa do prawego przedsionka, a dalej poprzez zastawkę trójdzielną do prawej komory. Następnie przez zastawkę pnia płucnego krew dostaje się do tętnicy płucnej.

Część prawej komory, zastawka pnia płucnego wraz z tętnicą płucną stanowią drogę wypływu z prawej komory. Prawidłowa budowa wymienionych struktur zapewnia właściwy dopływ krwi do płuc a tym samym umożliwia natlenianie krwi w płucach.

Działanie serca
Działanie serca

 

Bogata w tlen krew z płuc, poprzez żyły płucne, dostaje się do lewego przedsionka, skąd przepływając przez zastawkę dwudzielną (mitralną) wpada do lewej komory. Krew z lewej komory wtłaczana jest do tętnicy głównej – aorty poprzez zastawkę aortalną. Część lewej komory, zastawka aortalna oraz aorta tworzą drogę wypływu z lewej komór. Prawidłowa budowa tych struktur umożliwia dostarczanie krwi zawierającej tlen do każdej części ludzkiego ciała.

Działanie serca
Działanie serca

 

Serce jest zaopatrywane w krew przez naczynia wieńcowe odchodzące w początkowej części aorty. Ich prawidłowe działanie i budowa jest nieodzowna dla sprawnej pracy serca.

Podsumowując:

  • prawa komora pompuje krew do płuc , natlenianie krwi,
  • lewa komora pompuje krew do pozostałych narządów , dowóz tlenu,
  • zastawki serca to zawory, wymuszające ruch krwi w jednym kierunku.