1. Niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia, czyli dostarczanie zbyt małej ilości krwi w stosunku do zapotrzebowania organizmu.

Powoduje to:

 • słaby przybór masy ciała, szczególnie noworodki i niemowlęta
 • problemy z karmieniem
 • szybkie męczenie się
 • apatię
 • niewydolność pozostałych narządów (płuc, nerek, wątroby)
 • częste infekcje układu oddechowego – częste hospitalizacje
 • konieczność przyjmowania leków

2. Sinica

Sinica dostarczanie krwi o zbyt małej zawartości tlenu w stosunku do potrzeb organizmu.

Przyczynia się to do:

 • niedotlenienia wszystkich narządów włącznie z mózgiem
 • rozwoju niekorzystnych mechanizmów przystosowawczych
 • zaburzeń w rozwoju dziecka

3. Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne spowodowane przez zbyt duży napływ krwi do płuc, powoduje niekorzystne zmiany chorobowe w płucach, które mogą:

 • powodować istotne powikłania pooperacyjne, ze zgonem włącznie
 • w ekstremalnych przypadkach uniemożliwić leczenie operacyjne

4. Przebudowa mięśnia serca

Niekorzystne zmiany w budowie mięśnia sercowego oraz układu krążenia – powstałe w odpowiedzi na przeciążenie serca jako pompy w okresie trwania wady.

Mogą wpływać na:

 • wczesny efekt korekcji wady serca
 • wyniki długoterminowe korekcji wady serca
 • obecność chorób dodatkowych wynikających z w/w zmian
 • długość życia oraz na jakość życia pacjenta po operacji wady

5. Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia jako powikłanie zakaźne:

 • najczęściej przyczynia się do uszkodzenia zastawek serca, komplikując istniejące już nieprawidłowości
 • może powodować istotne powikłania pozasercowe