Stowarzyszenie Nasze Serce

Adres:
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

tel: +48-61-8491277
tel/fax: +48-61-8491415
e-mail: kardioch@poczta.onet.pl

NIP: 781-15-82-301
REGON: 631084959

www.nasze-serce.org
www.kkchd.amp.edu.pl/serce

Statut Stowarzyszenia Nasze Serce


Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
katedry Kardio-torakochirurgii
uniwersytetu Medyczneego
im. K.marcinkowskiego W Poznaniu

Adres:
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Telefony:
Sekretariat: 061 – 8491 – 277
Oddział: 061 – 8491 – 279
Tel/Fax: 061 – 8491 – 415

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. med. Michał Wojtalik
chirurg dziecięcy
specjalista kardiochirurg

http://www.ctsnet.org/home/mwojtalik
e-mail: kardioch@poczta.onet.pl

Zastępca ordynatora:
Dr med. Jacek Henschke
chirurg dziecięcy
specjalista kardiochirurg

Sekretariat:
Natalia Rytter

Pielęgniarka oddziałowa:
dr piel. Edyta Cudak

Asystenci:
dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński

dr med. Rafał Bartkowski

dr med. Przemysław Westerski
specjalista chirurg dziecięcy
specjalista kardiochirurg

dr med. Andrzej Wodziński
specjalista chirurg dziecięcy
specjalista kardiochirurg

lek. med. Bartłomiej Kociński
specjalista anestezjolog

Zespół perfuzjonistów:

mgr fizyki medycznej Piotr Ładziński
starszy perfuzjonista

Robaszkiewicz Iwona
starsza perfuzjonistka

mgr fizyki medycznej Garbarczyk Marta
perfuzjonistka

Kardioanestezjolodzy:

Współpraca z zespołem
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

kierownik:
Dr med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
specjalista anestezjolog

rezydenci:

lek. med. Tomasz Nałęcz

lek. med. Michał Sobieraj