Stowarzyszenie Nasze Serce

Adres:
ul. Młyńska 12
61-730 Poznań

tel: +48 601841818

e-mail: wojtalikmichal7@gmail.com

NIP: 781-15-82-301
REGON: 631084959

www.nasze-serce.org
www.kkchd.amp.edu.pl/serce

Statut Stowarzyszenia Nasze Serce


Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Katedry Kardio-Torakochirurgii
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres:
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Telefony:
Sekretariat: 061 – 8491 – 277
Oddział: 061 – 8491 – 479
Tel/Fax: 061 – 8491 – 415

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. med. Marek Jemielity

specjalista kardiochirurg

e-mail: poznan@kardiochirurgia.com.pl

Ordynator Oddziału Kardiochirurgii:
dr med. Marcin Gładki
e-mail: sekretkardioch@skp.ump.edu.pl
specjalista kardiochirurg

Sekretariat:
Monika Czajka

Pielęgniarka oddziałowa:
dr piel. Edyta Cudak

Profesorowie:

prof. dr hab. n. med. Michał Wojtalik

specjalista kardiochirurg

Asystenci:

dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński

specjalista kardiochirurg

dr med. Jacek Henschke

specjalista chirurg dziecięcy
specjalista kardiochirurg

dr med. Przemysław Westerski
specjalista chirurg dziecięcy
specjalista kardiochirurg

dr med. Andrzej Wodziński
specjalista chirurg dziecięcy
specjalista kardiochirurg

Zespół perfuzjonistów:

mgr Piotr Ładziński
starszy perfuzjonista

mgr Marta Kilanowska
perfuzjonista

mgr Grzegorz Centała
młodszy perfuzjonista

Kardioanestezjolodzy:

lek. med. Kamila Grzybowska-Okręt
specjalista anestezjolog

lek. med. Karolina Krystkowiak
specjalista anestezjolog

lek. med. Aleksandra Grams
specjalista anestezjolog

lek. med. Bartosz Krzymiński

specjalista anestezjolog

lek. med. Aleksandra von Ossowska
specjalista anestezjolog

lek. med. Justyna Górska

specjalista anestezjolog

rezydenci:

lek. med. Tomasz Nałęcz

lek. med. Michał Sobieraj

lek. med. Jacek Kleszcz